Twój Samochód

Ubezpieczenia komunikacyjne to nic innego jak ubezpieczenia samochodowe, czyli obejmujące ochroną zarówno pojazd, jak i jego właściciela, kierowcę, a nawet pasażerów. Podpowiadamy jak kupić dobre i tanie ubezpieczenie samochodu oraz jakie prawa i obowiązki wynikają z umów ubezpieczeniowych OC i AC.

Wycena OC/AC

Twój Samochód

Ubezpieczenia komunikacyjne to nic innego jak ubezpieczenia samochodowe, czyli obejmujące ochroną zarówno pojazd, jak i jego właściciela, kierowcę, a nawet pasażerów. Podpowiadamy jak kupić dobre i tanie ubezpieczenie samochodu oraz jakie prawa i obowiązki wynikają z umów ubezpieczeniowych OC i AC.

Wycena OC/AC

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Polisy komunikacyjne mają na celu ochronę majątku Ubezpieczonego od szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, którego jest posiadaczem.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest ono ważne, bo zabezpiecza nas przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

Ubezpieczenie AC (autocasco)

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu a także kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie NNW (kierowcy i pasażerów)

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy powstałe na skutek zderzenia, uszkodzenia czy awarii pojazdu.

Ubezpieczenie OP (ochrony prawnej)

Ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia pomoc w organizacji oraz finansowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem sprawy w sądzie oraz opłat sądowych, ale związanych wyłącznie ze zdarzeniami komunikacyjnymi. Przykładowo, z ubezpieczenia ochrony prawnej towarzystwo może zorganizować i opłacić nam adwokata oraz pozostałe opłaty sądowe, które jesteśmy zobowiązani ponieść w związku z dochodzeniem swoich praw przed sądem.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby uszkodzonej lub zniszczonej na skutek zdarzeń typu: zderzenia się pojazdów, uszkodzenia przez osoby trzecie, przedmioty pochodzące z zewnątrz pojazdu, pożaru, wybuchu.

Pakiety komunikacyjne

Pakiety OC AC NW. Posiadaczom pojazdów fabrycznie nowych oraz używanych, nawet do 10-go roku eksploatacji, oferujemy bardzo korzystne warunki tzw. pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych, obejmujących OC, Zieloną Kartę, AC, NNW oraz Assistance.

OC graniczne

Ubezpieczenie OC graniczne jest obowiązkowym rozwiązaniem dla posiadaczy pojazdów z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi, którzy wjeżdżają do Polski lub przebywają na terenie Polski bez ważnego ubezpieczenia OC.

OC Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie 12 państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenia komunikacyjne, dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Polisy komunikacyjne mają na celu ochronę majątku Ubezpieczonego od szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, którego jest posiadaczem.

Ubezpieczenie OC

Jest polisą regulowaną w ustawie i muszą ją zakupić wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie RP.Ubezpieczenie OC chroni odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego od szkód, które wyrządził osobom trzecim lub w mieniu w związku z ruchem swojego samochodu. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa pokryje wszystkie szkody osób trzecich, które zostały spowodowane przez Ubezpieczonego – oczywiście do określonej sumy gwarancyjnej, która obecnie wynosi 2,5 mln euro w szkodach na osobach i 500 tys. euro w szkodach w mieniu.

Ubezpieczenie AC (autocasco)

To polisa zawierana dobrowolnie przez posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie AC pozwala na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, jeśli wskutek określonych okoliczności nasz samochód uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. AC chroni m.in. w razie szkód spowodowanych podczas kolizji i wypadków, zderzenia z innymi przedmiotami, anomalii pogodowych, a także od pożaru, kradzieży, itp.

Ubezpieczenie NNW (kierowcy i pasażerów)

Jest ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Może dotyczyć wyłącznie kierowcy, albo zarówno kierowcy, jak i pasażerów pojazdu. Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli w wyniku określonego zdarzenia drogowego Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu (o czym orzeka komisja lekarska).

Ubezpieczenie Assistance

Polisa dodatkowa dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Assistance oznacza pomoc i wsparcie i gwarantuje to dosłownie. Assistance zapewnia pomoc zorganizowaną przez ubezpieczyciela w razie awarii pojazdu na trasie, jak np. pęknięta opona, brak paliwa, awaria akumulatora, itp. Assistance nie jest drogim ubezpieczeniem, zatem często w wersji „mini” dodawane jest do obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OP (ochrony prawnej)

Ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia pomoc w organizacji oraz finansowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem sprawy w sądzie oraz opłat sądowych, ale związanych wyłącznie ze zdarzeniami komunikacyjnymi. I tak, z ubezpieczenia ochrony prawnej towarzystwo może zorganizować i opłacić nam adwokata oraz pozostałe opłaty sądowe, które jesteśmy zobowiązani ponieść w związku z dochodzeniem swoich praw przed sądem.

Ubezpieczenie szyb

Dobrowolne ubezpieczenie dość często wybierane przez kierowców. Ubezpieczenie szyb zawarte oddzielnie od AC pozwala na likwidację tej jakże częstej szkody uszkodzenia, lub stłuczenia szyby samochodowej, bez utraty zniżek w autocasco. Należy jednak pamiętać, że towarzystwo likwiduje szkody zarówno do, jak i powyżej określonej kwoty, a więc może nie wypłacić odszkodowania za zbitą szybę w samochodzie o bardzo niskiej wartości.

Pakiety komunikacyjne

Pakiety OC AC NW. Posiadaczom pojazdów fabrycznie nowych oraz używanych, nawet do 10-go roku eksploatacji, oferujemy bardzo korzystne warunki tzw. pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych, obejmujących OC, Zieloną Kartę, AC, NNW oraz Assistance.

OC graniczne

Ubezpieczenie OC graniczne jest obowiązkowym rozwiązaniem dla posiadaczy pojazdów z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi, którzy wjeżdżają do Polski lub przebywają na terenie Polski bez ważnego ubezpieczenia OC.

OC Zielona Karta

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, przeznaczone dla osób zamierzających wyjechać za granicę po za obszar UE. Po wykupieniu tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje całą odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez ubezpieczony samochód poza granicami  UE. Zielona Karta jest niczym innym jak polisą OC w ruchu zagranicznym.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym określone jest przez prawo miejsca zdarzenia. Jeśli suma gwarancyjna, przewidziana prawem miejsca zdarzenia, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia lub warunki przewidziane prawem miejsca zdarzenia mają węższy zakres niż warunki ustalone w umowie ubezpieczenia, TU zazwyczaj pokrywa zobowiązanie do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w dokumencie ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów zarejestrowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres wskazany przez posiadacza pojazdu z tym, że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy.

Masz pytania?

Chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali?

Zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy!

  Chcesz abyśmy do Ciebie zadzwonili?

  Zostaw swój numer , a oddzwonimy do Ciebie niebawem!

   Zapisz się & Newsletter

   Chcesz być na bieżąco w nowościami oraz promocjami w naszej firmie?

    Nie wysyłamy SPAMU. Newsletter możesz odsubskrybować w każdej chwili.